image-7b543b81-4e6a-42dd-99b3-979e037078ffbackend

“ Xalqa həsr olunmuş ömür “

image-ads_728x90

Heydər Əliyev hər zaman fəxr edəcəyimiz,zəmanəmizin nadir şəxsiyyətlərindən biridir.Ulu öndər Heydər Əliyevin Azərbaycan xalqı,dövləti qarşısındakı xidmətləri sözsüz ki,bir yazıla əhatə etmək qeyri-mümkündür.
Azərbaycan xalqının dahilik rəmzi olan Heydər Əliyev dövlət,millət qarşında tarixi xidmətləri zaman keçdikcə daha aydın görünür.Ötən əsrin 90-cı illəri Azərbaycanda cərəyan edən mürəkkəb və ziddiyyətli ictimai siyasi proseslərə biganə qalmayan ulu öndər hələ Naxçıvan Ali Sovetinə rəhbərlik etdiyi vaxtlarda əsl vətənpərvərliklə müstəqilliyin qazanılması və milli özünüdərkin təmin olunması prosesində yaxından iştirak etmişdir.Ulu öndər Heydər Əliyevin Naxçıvan MSSR-in adının dəyişdirilməsi,burada ilk dəfə olaraq Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin rəmzi olan üçrəngli dövlət bayrağının bərpası genişmiqyaslı addımlarındandır.

Ulu öndərin Azərbaycana rəhbərliyi ölkəmizin tarixində əsaslı dönüş nöqtəsi olub. O vaxta kimi Azərbaycan adlı respublika nəinki dünya, hətta ittifaq miqyasında o qədər də tanınmırdı. Halbuki respublikamız ittifaqda zəngin yerüstü, yeraltı sərvətləri ilə seçilib. Amma respublikamızın adı ucqar milli əyalətlərdən biri kimi çəkilirdi. Məhz 1969-cu ilin tarixi iyul plenumunda Heydər Əliyevin respublika rəhbəri təyin edilməsi ilə Azərbaycanın tarixində sürətli inkişaf dövrü başlayıb. Qısa vaxt ərzində onun təşəbbüsü ilə mühüm sənaye müəssisələri Azərbaycanın şəhərlərində inşa edilib, təsərrüfat, elm və təhsil sahələrində qətiyyətli islahatlar həyata keçirilib.
Azərbaycan xalqının xilaskar oğlu Heydər Əliyevin ikinci hakimiyyət dövrü isə müstəqillik qazandığımız çox çətin və mürəkkəb illərə təsadüf edir. 1990-cı illər Azərbaycanın tarixinə ağır faciələrin yaşandığı bir dövr kimi daxil olub. Həmin vaxt Sovetlər birliyi süqut edəndə 15 ittifaq dövləti sırasında Azərbaycan yeganə ölkə oldu ki, ərazisinin 20 faizi işğal edildi, 20 mindən çox şəhid verdik, 1 milyondan çox soydaşımız qaçqın və məcburi köçkün vəziyyətinə düşdü. Sovet rejiminin qəddarlığı sayəsində Azərbaycanda baş verən 20 Yanvar qırğınlarından sonra Heydər Əliyev doğulduğu Naxçıvana qayıtdı və burada xalqın iradəsi ilə Ali Məclisə rəhbərlik etməyə başladı. Məhz onun qətiyyəti və fədakarlığı sayəsində bu diyarda ölüm-itki olmadı, insanlar müdrik rəhbərin ətrafında sıx birləşərək onun timsalında xilas yolunu tapdılar.

AXC Müsavat rəhbərləri 1993-cü il iyun ayının əvvəllərində Gəncədə ciddi hərbi-siyasi məğlubiyyətlə üzləşdikdən sonra ölkədə vəziyyət daha da ağırlaşdı.Belə böhranlı və ağır vəziyyətdə Bakıya gəlməyi,heç bir təhlükədən çəkinmədən Gəncəyə səfər etməyi,qiyamı yatırmağı,qanunsuz silahlı qüvvələri zərərsizləşdirməyi yalnız və yalnız Heydər Əliyev kimi şəxsiyyət bacara bilərdi!Əgər 1993-cü il 15 iyun tarixində Heydər Əliyev xalqın təkidi iləyenidən hakimiyyətə gəlməsəydi,bugünkü müstəqil Azərbaycan varlığından danışmaq mümkün olmayacaqdı.Ümummilli liderin rəhbərliyi altında ölkədə ictimai-siyasi sabitlik təmin olundu.Özbaşınalığın,qanunsuzluqların,Ermənistanın daha geniş əraziləri işğal etməsinin, kütləvi qanlar axıdılmasının qarşısı alındı.Bu səbəbdən də,15 iyun tarixi xalqımızın qəlbində möhkəm yer tapmış,tarixə Milli Qurtuluş günü kimi düşmüşdür.

Heydər Əliyev bütün həyatını canı qədər sevdiyi Azərbaycana,onun tərəqqisinə ,inkişafına,müstəqilliyinə,təhlükəsizliyinə,əmin-amanlığına həsr edən böyük vətəndaş olmuşdur.Heydər Əliyev Azərbaycan dövlətini azad,ədalətli,demokratik,vətəndaş cəmiyyətinə malik bir ölkə kimi görmək istəyirdi və daim buna çalışırdı.Dahi lider dəfələrlə söylədiyi məşhur kəlamında deyirdi:”Azərbaycan daim müstəqil olacaqdır.Azərbaycanın dövlət müstəqilliyi,milli azadlığı sarsılmazdır ,dönməzdir…Azərbaycan demokratiya,azadlıq yolu ilə gedəcəkdir.Azərbaycanın tutduğu yol-demokratik,hüquqi,dünyəvi dövlət qurmaq yolu bizim yolumuzdur.Biz bu yoldan heç vaxt dönməyəcəyik.Bu yolla sona qədər gedib Azərbaycanı dünya birliyində layiqli bir səviyyəyə gətirib çıxaracağıq”.Ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin milli və ümumbəşəri dəyərlərə söykənən ideyaları yüz illərlə yaşayacaq və qalib gələcəkdir.
Azərbaycan xalqının tarixində böyük iz qoymuş ulu öndər Heydər Əliyev 40 illik siyasi fəaliyyəti dövründə üzləşdiyi çətinlikləri,maneələri,problemi dəf edən,inamlı qərarları ilə milyonlarla insanın taleyində müstəsna rol oynayan sərkərdə və lider kimi xatırlanır və xatırlanacaqda!Prezidentimiz cənab İlham Əliyev öz səlahiyyətlərini icra etdiyi müddət ərzində Heydər Əliyevin siyasətini uğurla davam etdirdiyini Dağlıq Qarabağı ermənilərdən alması ilə sübut etdi. Heydər Əliyevin qurduğu müstəqil,demokratik və azad bir ölkənin vətəndaşlarıyıq!Biz fəxr edə bilərik ki,Dağlıq Qarabağ münaqişəsini həll edən,ərazi bütövlüyünü bərpa edən,ulu öndər Heydər Əliyevin layiqli davamçısı cənab İlham Əliyevin idarə etdiyi ölkənin vətəndaşlarıyıq!

Aidə Məhərrəmova
Nəsimi rayon təhsil işçisi

 

 

image-ads_728x90

  • whatsapp
  • messenger
  • telegram
  • vkontakte
  • odnoklassniki