image-bez-nazvaniyabackend

“Azərbaycan  dünyada tarixi bir məkan kimi tanınır”

image-ads_728x90

Avqust ayının 12-də Azərbaycan RespublikasınınPrezidenti İlham Əliyev İsmayıllı rayonunun Basqal qəsəbəsinə səfər etmişdir. Qədim Basqalın gələcək inkişafı ilə bağlı Azərbaycan televizyasına cənab İlham Əliyev müsahibə vermişdir. O qeyd etmişdir ki, mənim bölgələrə səfərlərim müntəzəm xarakter daşıyır, həm vəziyyətlə tanış olmaq, həm də əlavəgöstərişlərinverilməsi üçün Görülən işlərə birbaşa Prezident özü nəzarət edir. O, Ağsu, İsmayıllı rayonlarına səfəri çərçivəsində burada görülmüş və görüləcək işlər haqqında həm göstərişlər vermiş, eyni zamanda məruzələr etmişdir.

Son illərdə hər 2 rayonda böyük infrastrukturlayihələri icra edilmişdir. Demək olar ki, bu işlərin əsas hissəsi başa çatmışdır. İstərqazlaşdırma, istər elek trik enerjisi, yolların tikintisi ilə bağlı böyüklayihələr icra edilmişdir. İsmayıllı rayonu Dağlıq rayon olmasına baxmayaraq, burada qazlaşdırma 80 faizdənçoxdur. Ağsuda isə 100 faizə yaxındır.

Eyni zamanda Basqal qəsəbəsinin inkişafı, Basqalıntarixi irsin qorunması ilə bağlı bir neçə il bundan əvvəl Prezident tərəfindən xüsusi sərəncam verilmişdir. Bu sərəncam əsasında Dövlət Turizm Agentliyi burada artıq bir meddətdird ki, işlər aparır. Bu işlərintəqribən 50 faizi başa çatıb. Basqal bizim qədim kəndlərimizdən biridir və özünəməxsustarixə malik olan bir yerdir. Prezident qeyd etmişdir ki, bu yerlərin tarixi simasını qorunması və əhalinin işlə təmin olunması xüsusiəhəmiyyətkəsbedir. Basqal qəsəbəsi Lahıc qəsəbəsi kimi çox qədim yaşayış məskəniolaraq, öz simasını bütün dünyaya açacaq. Həm Azərbaycan vətəndaşları, həm də xariciqonaqlar Lahıca durmadan səfərləredirlər.Əminəm ki, eyniaqibətBasqal qəsəbəsi üçündəolacaqdır. Bu gün Basqal qəsəbəsinin girəcəyində 179 otaqlımüasir hotelin açılışı oldu. Bu Hotelin açılışı turizm potensialını daha da genişləndirəcək.TəkcəBasqaldakıHoteldə 300-ə yaxın iş yeri açılır və orada işləyənlərdə yerli vətəndaşlardır.
Bu gün eyni zamanda Ağsu rayonunda da Böyükişlər görülür. Burada 200-ə yaxın iş yeri açılıb. Yəni iş yerlərinin açılması prosesi Azərbaycanda daimi aparılmalıdır. Çünki əhalimiz artır və yeni iş yerlərinə təlabat artır.
Əlbəttə ki, bu ölkənin həm turizm həm kəndtəsərrüfatıistiqamətləribölgənin gələcək inkişafını təmin edəcək. Kəndtəsərrüfatının inkişafı ilə bağlı əvvəlkiillərdə qəbul edilmiş qərarlar öz bəhrəsini verir. Bildiyimiz kimi bu gün ərzaqtəhlükəsizliyi ilə bağlı dünyada çoxböyüknarahatlıq var. O cümlədənAzərbaycan bu istiqamətdə fəal iş aparır. Görülmüş və görüləcək işlərnəticəsində biz özümüzü bu sahədə də təmin etmiş ölkəyəçevirəcəyik. Sosial infrastrukturla bağlı böyüklayihələr icra olunub. Hər iki şəhərdə Ağsuda və İsmayıllıda 160 çarpayılı xəstəxana tikilmişdir, 100-ə yaxın məktəb inşa edilmiş, ya da əsaslışəkildə təmir olunmuşdur. İş yerlərinin yaradıəlması ilə bağlı böyüklayihələr icra edilib. Bir sözlə bölgənin gələcək inkişafı ilə bağlı çoxgüclü zəmin yaradılıb. Çünki bildiyimiz kimi infrastruktur layihələri icra edilmədən inkişafdan söhbət gedə bilməz.

Prezident İlham Əliyev yolüstü “Diri Baba” türbəsində gedən işlərlə də tanış olmuşdur. Bu tarixi abidəmizin bərpa olunması barədə göstəriş verilmişdir. “Diri Baba” türbəsinin təqribən 500 ildən çox yaşı vardır və Azərbaycan Xalqı tərəfindən bura müqəddəs yer kimi sayılır. Əlbəttə bizim borcumuzdur ki, bu tarixi abidələri yaşadaq və qoruyub saxlayaq.

Cənab İlham Əliyevin İsmayıllı Rayonun Qədim Basqal qəsəbəsinə səfərindən sonra burada abadlıq işləri daha da genişləndiriləcək. Basqal qəsəbəsi nəinki Azərbaycandahətta dünyada tarixi bir məkan kimi tanınacaq.

266 saylı məktəbin tarix müəllimi:

Fərzəliyeva Rəsmiyyə

image-ads_728x90

  • whatsapp
  • messenger
  • telegram
  • vkontakte
  • odnoklassniki