SSRİ barədə söhbət düşdükdə əksər hallarda onun müstəmləkəçilik xarakteri inkar olunur. Halbuki, Ukrayna və Belarus kimi qardaş slavyan xalqları ilə münasibətlərdən fərqli olaraq, Orta Asiya xalqları ilə bağlı dövlət siyasətində müstəmləkəçi meyillər açıq-aşkar özünü büruzə verir.

Bu barədə “Caliber”in “YouTube” kanalında yayımlanan növbəti süjetində bildirilir.

“Söhbət Türküstan adlanan və əhalisinin əksər hissəsi türkdilli müsəlmanlardan ibarət nəhəng bir bölgədən gedir. Türküstanın Rusiya imperiyası tərəfindən işğalı XIX əsrin ikinci yarısından başlanıb və oktyabr inqilabınadək proses nəzarətdə saxlanıb. İkinci dəfə isə bölgə Lenin tərəfindən silah gücünə yerli azadlıq hərəkatının yatırılmasından sonra tutulub”, – deyə videomaterialda bildirilir.

Daha ətraflı “Caliber”in süjetində: